5/6S Home game vs. Dutchess Day 3:45pm, pick up @ 5:00pm